Działy i Zespoły

 • Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
 • Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
 • Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
  - Sekcja Wydawnictw
 • Dział Teleinformatyki
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Dział Księgowości
 • Dział Kadr i Organizacji Pracy
  - Sekcja Kontroli Wewnętrznej,
  - Sekcja Zarządzania Jakością
 • Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej
 • Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Stanowisko Bezpieczeństwa Informacji: Zarządzenia Kryzysowego i Spraw Obronnych
 • Audytor Wewnętrzny

W skład Oddziałów MODR Warszawa wchodzą zespoły, które realizują zadania odpowiednich merytorycznie Działów, tj. :

zespoły doradcze:

 • Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
 • Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
 • Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
 • Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

oraz zespoły:

 • Księgowości
 • Teleinformatyki
 • Administracyjno-Gospodarczy.

W ramach Oddziału Poświętne z siedzibą w Płońsku funkcjonuje Centrum Edukacyjno - Konferencyjne, działające w formie zespołu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Wielgosz
(2007-07-20 07:48:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Krajewski
(2017-07-06 09:02:02)