Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa  Zarządzeniem nr 09 z dnia 15 lutego  2021 roku, powołał koordynatora do spraw dostępności w MODR Warszawa oraz Zespół koordynujący dostępność w MODR Warszawa.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

- monitorowanie działalności MODR Warszawa w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności - Piotr Gawełek

tel. 22 571 61 41 lub sekretariat 22 571 61 00

e-mail: dostepnosc@modr.mazowsze.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Cwikla
(2021-02-22 09:30:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Cwikla
(2021-02-22 09:33:26)