☰ Menu
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Grafika zawierająca herb Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Sobota 31.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

MODR: 3/2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Kompleksowe ubezpieczenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie w zakresie:

  • ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej,
  • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
  • ubezpieczenia szyb od stłuczenia,
  • ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC, Assistance).

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2013, poz. 907, ze zm.), poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Załączniki:

Ogłoszenia o zamówieniu


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie treści SIWZ

Zał. 2 do Programu Ubezpieczenia (po zmianach)

Odpowiedzi na zapytania

  1. Odpowiedź

  2. Odpowiedź

  3. Odpowiedź

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Urynek
(2014-04-02 16:18:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Urynek
(2014-04-29 08:55:08)
 
liczba odwiedzin: 1400309

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X