☰ Menu
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Grafika zawierająca herb Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Niedziela 01.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

MODR 3/2013

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                

Kompleksowe ubezpieczenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

z siedzibą w Warszawie w zakresie:

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej,

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

ubezpieczenia NNW uczestników szkoleń,

ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC, Assistance).

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.), poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Załączniki (1 – 7)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCIACH

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Urynek
(2013-04-08 14:48:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Urynek
(2013-05-13 12:16:39)
 
liczba odwiedzin: 1400406

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X