Nr postępowania: MODR 12/2018

 

Wymiana dachu w budynku "Sienkiewiczówka" w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Załączniki:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Wytworzył:
Mateusz Bugaj
Udostępnił:
Mateusz Bugaj
(2018-08-02 12:00:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Bugaj
(2018-09-07 14:46:32)