Nr postępowania: MODR 10/2018

Przebudowa dróg wewnętrznych, przebudowa wjazdu i bramy wjazdowej, oraz budowa systemu odbioru wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytania 1

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wytworzył:
Mateusz Bugaj
Udostępnił:
Mateusz Bugaj
(2018-07-25 14:18:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Urynek
(2018-08-14 15:26:17)