MODR 29/2013 

Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 907, ze zm.) poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIA

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Dariusz Mierzejewski
(2013-12-24 09:13:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Urynek
(2014-01-27 12:49:12)